TURCOSA FASTIGHETS AB

Välkommen till Turcosa Fastighets AB

Historia

Munka Ljungby har som namn upp-kommit genom att här har legat en liten by  redan på vikingatiden. Ge-nom att munkarna på Herrevads-kloster lagt under sig stora mark-områden, byggde de sig ett litet kapell här och kallade byarna och gårdarna runt kapellet för Munka Ljungby.


Fotot är från från 1892 och visar Folkhögskolan eller som det då kallades "Bagarhuset".